Alior przygotowuje mobilną bankowość dla Telekom Romania

Narodowy Bank Rumunii zarejestrował oddział Alior Banku jako zagraniczną instytucję kredytową.

Źródło: GSMonline