Awaria T-Mobile – dostęp do serwisów self-care

Od rana 01.02 br. mobilna aplikacja MiBOA (służąca do zarządzania rachunkiem za pomocą telefonu) oraz serwis iboa.pl logowała użytkowników na konta innych osób. T-Mobile potwierdza, że miały miejsce przypadki nieprawidłowych logowań do systemów self-care T-Mobile i Przeprasza wszystkich Klientów, których dotknęły opisane powyżej utrudnienia.
Źródło: Telex