Grupa Cyfrowy Polsat -spłata całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów

Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes wyemitowane przez spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu – Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego m.in. spółce Polkomtel, o wartości nominalnej 542,5 mln EUR i 500 mln USD, co kończy proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy.
Źródło: Telex