KE: Dostęp do treści cyfrowych ponad granicamiKomisja Europejska pozwoli na korzystanie z treści takich jak filmy, wydarzenia sportowe, e-booki, gry czy muzyka, również poza krajem zamieszkania, w którym wykupiono do nich dostęp.
Źródło: telepolis