#MWC16: Nokia Shared Data Layer – optymalizacja sieci telekomunikacyjnych do IoT oraz 5G

Nokia radykalnie upraszcza sieci poprzez wprowadzenie Shared Data Layer, centralnego miejsca przechowywania wszystkich danych wykorzystywanych przez zwirtualizowane funkcje sieciowe (Virtualized Network Functions – VNF). Shared Data Layer („wspólna warstwa danych”) uwalnia funkcje VNF od konieczności zarządzania ich własnymi danymi, tworząc tzw. „bezstanowe funkcje VNF”.
Źródło: Telex