Orange – wynagrodzenie zarządu w 2015 r.

Orange podał kwoty, jakie zarobili członkowie zarządu tej sieci w 2015 r.:

Źródło: GSMonline