Orange – wyniki w IV kw. i całym 2015 r.

Orange podał swoje wyniki za IV kw. 2015 r. i cały ubiegły rok.

Źródło: GSMonline