Orange: zamierzamy agresywnie inwestować w pozyskanie klientów usług mobilnych

Orange przedstawił swój średniookresowy plan strategiczny na lata 2016-2018.

Źródło: GSMonline