Wykorzystanie SMS-ów przez firmy logistyczne i transportowe

Komunikacja za pomocą wiadomości SMS wykorzystywana jest w wielu sektorach, także w transporcie i logistyce.
Source: telepolis