Zarządzanie hybrydową siecią WAN może być proste

Minęły czasy, kiedy zasoby IT były ograniczone do kilku baz danych. Przeszłością są czasy, kiedy użytkownicy i aplikacje byli połączeni jedną zunifikowaną siecią MPLS. Dziś użytkownicy są wszędzie: nie tylko w biurze, ale także np. w podróży lub w domu. Internet staje się zatem podstawą komunikacji w przedsiębiorstwie.
Źródło: Telex